Печеливша цена е независим анализ върху вашата оферта, през очите на вашия клиент. Печеливша цена използва Разучаване на Конкуренцията за да позиционира вашата оферта, спрямо тези на вашите конкуренти, така че да имате най-голяма вероятност за успех.

Проучванията показват, че повечето екипи, отговорни за оферирането се надпреварват за да удовлетворят вътрешните критерии на този процес. Много екипи не успяват да се вместят във времето за да направят подробен анализ на конкурентите и на други външни фактори. Амплио ще се погрижи за необходимия ви анализ на външната среда, предлагайки Печеливша цена като услуга. Вие ще получите специален анализатор, който ще ви помогне да направите решения, обосновани на реални доказателства, в най-тежките и стресиращи моменти от оферирането. Ние имаме опит с предоставянето на помощ за печеленето на сделки за милиарди лири стерлинги с нашите клиенти и бихме желали да направим същото за вас. 

Често ни питат за софтуера, който използваме за да предоставяме нашата услуга. Може да намерите тези Продукти описани и показани на този сайт. Освен това имаме още видео материали в нашия YouTube  канал. Ние предлагаме независима услуга, защото не сме обвързани с определен търговец. Можем да ви помогнем в избора на софтуер, с който да имате най-добра възвращаемост за вашия бизнес, независимо от това къде се намира.

Освен това разработваме и вътрешните си умения за предоставяне на услугата Печеливша Цена. Провеждали сме обучение, консултации и менторство за да увеличим вашите вътрешни умения. Свържете се с нас за да обсъдим това, тъй като услугата ще бъде напълно съобразена с вашите нужди. 

Products

Reduce Costs & Win More.
Over 10 products to improve your Bids & Proposal processes.

Services

Price to Win & Bid Support.
Don't lose out to competitors. Improve your win rate with Price to Win.

Blogs

Knowledge Sharing & Best Practice.
Blogs, Surveys & White Papers for Bid Writers, Managers & Capture Leads.